Ceník

Naším cílem je poskytovat svým pacientům maximálně kvalitní stomatologické ošetření dle nejnovějších lékařských poznatků, to vše za využití moderních postupů, technologií a bezpečných materiálů. Jen tak může být dosaženo dlouhodobého funkčního a estetického výsledku ošetření. Každý případ je zcela individuální, proto je pro stanovení přesné ceny ošetření nutné komplexní vyšetření pacienta. Níže jsou uvedeny ceny nejčastějších výkonů.

Výbrané položky z ceníku:

  Zákrok / vyšetření Cena
  Komplexní vstupní vyšetření (zahrnuje RTG snímky, vyšetření operačním
mikroskopem, detailní vyšetření měkkých tkání a parodontu, sestavení
podrobného léčebného plánu)     
 1.370 Kč
  Komplexní vstupní vyšetření dítěte (cena dle věku) od 450 Kč
  Opakované preventivní vyšetření od 450 Kč
  Dentální hygiena vstupní, včetně air-flow obou čelistí (60min) 1.550 Kč
  Dentální hygiena opakovaná (30min) 800 Kč
  Jednoduhá extrakce (vytržení) zubu  od 890 Kč
  Estetická fotokompozitní výplň („bílá plomba“) od 950 Kč
  Ošetření kořenového kanálku pod mikroskopem  od 1.800 Kč
  Celokeramická estetická korunka od 8.600 Kč
  Estetická keramická faseta 9.200 Kč
  Lokální infiltrační anestezie 220 Kč
  Bělení zubů metodou PureWhitening (jediný systém bělení v ČR s garancí výsledku) 8.300 Kč
  Zavedení zubního implantátu (cena včetně implantátu)  12.500 Kč
  Minimálně invazivní odstranění zubu moudrosti (miniinvazivní chirugická technika) 3.500 Kč

Každý pacient obdrží během vstupního vyšetření a konzultace individuálně zpracovaný léčebný plán, kde bude uvedený aktuální stav chrupu (včetně všech nálezů) a konkrétní cena navrhovaného ošetření, která vychází ze zvolené varianty léčby.

Úhrada ošetření je možná v hotovosti nebo pomocí platebních karet.

karty