Ceník

Naším cílem je poskytovat svým pacientům maximálně kvalitní stomatologické ošetření dle nejnovějších lékařských poznatků, to vše za využití moderních postupů, technologií a bezpečných materiálů. Jen tak může být dosaženo dlouhodobého funkčního a estetického výsledku ošetření. Každý případ je zcela individuální, proto je pro stanovení přesné ceny ošetření nutné komplexní vyšetření pacienta. Níže jsou uvedeny ceny nejčastějších výkonů.

Výbrané položky z ceníku:

  Zákrok / vyšetření Cena
  Komplexní vstupní vyšetření (zahrnuje RTG snímky, vyšetření operačním
mikroskopem, detailní vyšetření zubů, měkkých tkání a parodontu, sestavení
podrobného léčebného plánu)     
 1.450 Kč
  Komplexní vstupní vyšetření dítěte (cena dle věku) od 450 Kč
  Opakované preventivní vyšetření  700 Kč
  Dentální hygiena vstupní, včetně air-flow obou čelistí (60min) 1.650 Kč
  Dentální hygiena opakovaná (45min) 1450 Kč
  Jednoduchá extrakce (vytržení) zubu  1.450 Kč
  Estetická fotokompozitní výplň („bílá plomba“) od 1.150 Kč
  Ošetření kořenového kanálku pod mikroskopem  od 1.800 Kč
  Celokeramická estetická korunka od 9.100 Kč
  Estetická keramická faseta 9.900 Kč
  Lokální infiltrační anestezie 250 Kč
  Bělení zubů metodou PureWhitening (jediný systém bělení v ČR s garancí výsledku)    8.400 Kč
  Zavedení zubního implantátu Dentis (cena včetně implantátu)  12.500 Kč
  Zavedení zubního implantátu Straumann Roxolid SLA (cena včetně implantátu)  17.500 Kč
  Minimálně invazivní odstranění zubu moudrosti (miniinvazivní chirugická technika) 3.500 Kč

Každý pacient obdrží během vstupního vyšetření a konzultace individuálně zpracovaný léčebný plán, kde bude uvedený aktuální stav chrupu (včetně všech nálezů) a konkrétní cena navrhovaného ošetření, která vychází ze zvolené varianty léčby.

Úhrada ošetření je možná v hotovosti nebo pomocí platebních karet.

karty